Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:   „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)"   Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku projekt „Aktywizacja osób...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)"   Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizuje w okresie od 01.01.2017 roku do 30.09.2018 roku projekt „ Aktywizacja osób młodych...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, o realizacji projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę