Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (II)"   Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (II)" współfinansowany...

  „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)"   Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie  od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku projekt „Aktywizacja osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę