Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Cel projektu - zwiększenie możliwości...

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, o realizacji projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.1 Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:   „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)"   Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku projekt „Aktywizacja osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę