Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o realizacji projektu:   Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (VI)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o realizacji projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (V)   w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie...

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Cel projektu - zwiększenie możliwości...

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, o realizacji projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.1 Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę