Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż w okresie od 01.01.2023 r.-30.06.2024 r. realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I). Projekt jest...

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o realizacji projektu:   Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (VI)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o realizacji projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (V)   w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie...

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Cel projektu - zwiększenie możliwości...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę