Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


WAŻNY KOMUNIKAT !!

Aktualności

 • NABÓR WNIOSKÓW o DOTACJĘ w ramach tzw. tarczy branżowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy określonych branż.

 • Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 • Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Informacja

  Informacja Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane w terminie do 14 dni licząć od daty następnego dnia po ich złożeniu. W związku z powyższym oświadczenie powinno być złożone w urzędzie, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż 14 dni licząć od następnego dnia po ich złożeniu, oświadczenie to nie może zostać zarejestrowane.

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie oraz filia w Darłowie, czynny jest w godzinach 7:30 - 14:00.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

76-100 Sławno

ul. Sempołowskiej 2a

tel. 059-810-72-91

fax. 059-810-41-61

e-mail: szsl@praca.gov.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie Filia w Darłowie

76-150 Darłowo ul. Wieniawskiego 19c

tel/fax 094-314-67-72, 094-314-67-73

e-mail: szslda@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę