Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Zawartość stron

Załączniki
Numer konta do opłat związanych z zatrudnianiem cudzoziemców - od 1 stycznia 2019 (pdf, 145 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca.docx (docx, 87 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca.docx (docx, 81 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 82 KB)
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pdf, 216 KB)
Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 78 KB)
Wniosek o wydanie informacji starosty.doc (doc, 80 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy .docx (docx, 55 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z.docx (docx, 67 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j.docx (docx, 65 KB)
Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 65 KB)
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 67 KB)
Upoważnienie (docx, 15 KB)
Oświadczenie o niezaleganiu (docx, 14 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi dotyczące podjęcia pracy (docx, 15 KB)
Powiadomienie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 2022 (docx, 28 KB)
Klauzula informacyjna dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pdf, 215 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę