Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


Nagłówek

Aktualności

 • NABÓR WNIOSKÓW o DOTACJĘ w ramach tzw. tarczy branżowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy określonych branż.

 • Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 • Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Informacja

  Informacja Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane w terminie do 14 dni licząć od daty następnego dnia po ich złożeniu. W związku z powyższym oświadczenie powinno być złożone w urzędzie, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie oraz filia w Darłowie, czynny jest w godzinach 7:30 - 14:00.

 • Szkolenia dla osób do 29 roku życia - POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że posiada środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (V) na szkolenia, które zakończą się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji.

 • Szkolenia dla osób powyżej 30 roku życia - RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że posiada środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (VI)” na szkolenia, które zakończą się...

 • Mikropożyczka - aktualizacja

  Uwaga mikroprzedsiębiorcy! W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę